Kirkekaffe

17. april i Sværdborg kirke

22. april i Lundby kirke

15. maj kl. 09 i Sværdborg kirke og kl. 10.30 i Lundby kirke

5. juni i Sværdborg kirke

12. juni i Lundby kirke

Friluftsgudstjenester

d. 16. maj kl. 11 i Vordingborg, Færgegårdsvej ved parkeingspladsen/amfianlægget. Endnu engang i år indbyder provstiet til fælles gudstjeneste - kom og vær med og mød andre fra kommunens kirker.

 

d. 19. juni kl. 14 i præstegårdshaven i Sværdborg. En lidt anderledes gudstjeneste for to- og firbenede og med lægmandslæsning. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og spiser (masser af) lagkage.

Velkommen til Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside

Her kan du orientere dig om gudstjenester, arrangementer og adresser på præst og medarbejdere

Blanketter vedr. navngivning, navneændring m.v. kan findes på borger.dk

Navneændring sker i det sogn, hvor man bor.

Skulle du savne nogle informationer på siden, er du velkommen til at kontakte vores sognepræst Louise Grandjean Coster på E-mail LOGC@km.dk  

 

 

 

Er du vores kommende vikar?

 

Vi søger en barselsvikar for vores præst i Sværdborg og Lundby sogne. De to sogne er hver på godt tusind indbyggere. Sværdborg kirke er en stor middelalderkirke, hvis første sten blev lagt i år 1000. Den rummer over 300 siddepladser og har unikke kalkmalerier fra 1425 samt et Carsten Lund-orgel med to manualer og 11 stemmer samt pedaler. Begge sognes præstegård ligger som nabo til kirken og kirkegården i Sværdborg. I præstegårdens ene længe er sognegården, som blev renoveret i 2010 med graverfaciliteter, der har offentlig adgang væk fra præstens gårdsplads.

Lundby kirke er fra 1100-tallet, en mindre landsbykirke med plads til 100 mennesker og et mindre Carsten Lund-orgel. I Lundby benyttes rytterskolen ved siden af kirken som mødelokale, her har graveren tillige sit kontor.  Der er trådløst internet adgang.

Vi har i begge sogne en god kirkegang med en trofast menighed. Kirkegangen varierer, men uden dåb er der normalt et sted mellem 10-50 personer. 

Sværdborg og Lundby menighedsråd har ti medlemmer og holder ca. et møde om måneden. Peter Larsen er formand og kan kontaktes på mobil nr.: 40 85 91 17 for flere oplysninger og en fremvisning af kirkerne.

Vi har et godt samarbejde mellem kirkerne, råd og ansatte med en uhøjtidelig tone. Stedet vil vi karakterisere som bred folkekirkelig med ældreeftermiddage, familiearbejde, Skole-Kirke samarbejde og samarbejde med lokalsamfundet f.eks. med en udendørs gudstjeneste til det årlige Gøngemarked.

De to kirker har hver deres force; i Lundby afholdes flest traditionelle gudstjenester, mens der i Sværdborg er plads til de større arrangementer. Vi har henover året 85 gudstjenester – som bl.a. musikandagter, familiegudstjenester, ældreandagter og ordinær højmesse hver søndag. Herudover har vi 30 andre kirkelige handlinger om året.

Præsten er kirkebogsførende uden sekretær og har samarbejde med præsten i Kastrup i forhold til fridage og ferier. Vi har ansat en kirkesanger og en organist til begge kirker og en graver til hver kirke.                                                                                                                                                   Kirkelige handlinger kan også foregå fra kapel i Næstved, men det er sjældent.

Kirkekontoret ligger i den ene ende af præstegården, og har separat indgang, køkkenfaciliteter og toilet.  Præstegården ligger i landsbyen Sværdborg tre kilometer fra stationsbyen Lundby på Hasbjergvej 101, 4750 Lundby. 

Det siger præsten om menighedsrådet:

Et engageret, kompetent og hårdtarbejdende menighedsråd, der har stor forståelse for præstens arbejdsopgaver. Et menighedsråd, der er meget imødekommende, åbent og støttende - og som bestemt ikke har noget i mod et godt grin. Et godt samarbejdende og velfungerende råd, der har fødderne solidt plantet i sognene, og som overordnet ved, hvad der rører sig i disse. Et råd, der skaber et solidt fundament, ro og rammer til at kunne yde sit bedste som præst.   

Kommende arrangementer

Uddeling af børnebibler

Vi uddeler de såkaldte 5-årsbibler til familiegudstjeneste st. bededag d. 22. april kl. 10.30 i Lundby kirke. Børnebiblerne uddeles til børn, som blev døbt for fem år siden i vores sogne. Alle er velkomne, så kom og vær med til en hyggelig formiddag.

Konfirmation

Årets konfirmationer nærmer sig med hastige skridt - der bliver forberedt grundigt ude i de mange hjem til fest og fejring, og de unge kan nu for alvor mærke suset fra de spændende og sjove fester, de skal være en del af.  2016's konfirmander i vores sogne er:

 

Klokken 10.30 i Lundby kirke d. 1/5 2016

Janech Tommas Fredrik Jensen

Isabella Møller Jørgensen

Charley Jørgensen

Daniel Jonatan Mørch

Line Wayert

Linda Christensen

Andreas Jacobsen

Mikkel Jacobsen

 

Klokken 10.30 i Sværdborg kirke d. 08/5 2016

Tim Cato Nielsen

Robin Jayne Prudhoe

Sofie Birch Nielsen

Rosalina Kirstine Giacowa Amdi

Emilie Goldbech

Ole Leif Helveg Jørgensen

Cecilie Majker Jespersen

Victoria Graversen

Christoffer Koch Asmussen

Trine Tærsker Madsen

Camilla Birgitte Rasmussen

Kirkevandring eller hestevognstur d. 5. maj

5. maj klokken 09.30 starter vi med en kort andagt i Sværdborg kirke, hvorefter vi skal til Køng kirke. Her vil der være gudstjeneste klokken 11.30, og efter gudstjenesten vil der være fælles frokost. Man kan enten gå fra Sværdborg til Køng via fjord til fjord stien, eller man kan blive kørt i hestevogn ad stien.

Du kan melde dig til hos Louise, sognepræsten, hvis du ønsker at køre i hestevogn og/eller deltage i frokosten. Louises tlf. nr. er: 21 13 47 50 og hende e-mail er: logc@km.dk.

Vi glæder og til at se jer!

Sogneindsamling ved folkekirkens nødhjælp - en stor tak

13. marts var der indsamling til folkekirkens nødhjælp. Vi vil gerne sige tak for hjælpen til alle indsamlere og tak til dem, der støttede indsamlingen. Pengene går igen i år til kvinder i verdens fattigste lande.

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Louise Grandjean Coster, Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

træffes tirsdag-søndag bedst om eftermiddagen, tlf.: 55 76 71 40 eller 21 13 47 50

og e-mail: LOGC@km.dk

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Jesper F. Christensen: 21 66 34 57

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådmøder

Tirsdag d. 5. april kl. 19 i Sværdborg præstegårdssal

Onsdag d. 11. maj kl. 19 i Lundby rytterskole

Tirsdag d. 7. juni kl. 19 i Sværdborg præstegårdssal

Møderne er åbne, og alle er velkomne.

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Louise (præsten) på logc@km. dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50

Aftengudstjeneste og sangcafé

Aftengudstjeneste d. 9. juni kl. 19 i Lundby kirke med efterfølgende sangcafé i Lundby rytterskole - vi synger sommerens sange eller hvad vi ellers godt kan lide.