Kirkekaffe

17. april i Sværdborg kirke

22. april i Lundby kirke

15. maj kl. 09 i Sværdborg kirke og kl. 10.30 i Lundby kirke

5. juni i Sværdborg kirke

12. juni i Lundby kirke

Friluftsgudstjenester

d. 16. maj kl. 11 i Vordingborg, Færgegårdsvej ved parkeingspladsen/amfianlægget. Endnu engang i år indbyder provstiet til fælles gudstjeneste - kom og vær med og mød andre fra kommunens kirker.

 

d. 19. juni kl. 14 i præstegårdshaven i Sværdborg. En lidt anderledes gudstjeneste for to- og firbenede og med lægmandslæsning. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og spiser (masser af) lagkage.

Velkommen til Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside

Her kan du orientere dig om gudstjenester, arrangementer og adresser på præst og medarbejdere

Blanketter vedr. navngivning, navneændring m.v. kan findes på borger.dk

Navneændring sker i det sogn, hvor man bor.

Skulle du savne nogle informationer på siden, er du velkommen til at kontakte vores vikarierende sognepræst Tina Preus Hansen på E-mail tiph@km.dk

 

 

 

Friluftsgudstjeneste

D. 19. juni kl. 14 i præstegårdshaven i Sværdborg. En lidt anderledes gudstjeneste for to- og firbenede og med lægmandslæsning. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og spiser (masser af) lagkage.

Sogneudflugt til korsbæk

Hvornår?

 Tirsdag d. 19/7-2016

 Hvorfra?

 Klarskov 8.10

 

Sværdborg 8.15

 

Lundby apotek 8.25

 

Lundby ved Kirken 8.30

 

Hvad er programmet?

 Vi regner med ankomst på bakken mellem 10,00 - 10,15, herefter vil der være rundvisning klokken 10.30 og dernæst spisning med hygge på postgården mellem 11.30 og 14.

Hjemkørslen indledes kl. 15.00

 Hvad koster det, og hvor skal vi melde os til?

 I skal melde jer til hos Kirsten Lyngsfeldt på tlf.: Mobil, 20 76 73 08 eller fastnet, 55767054 og e-mail: kirstenlyngsfeldt050@gmail.com. Hele udflugten med kørsel, rundvisning og spisning, koster 250,- pr. person. Vi prioriterer efter ”først til mølle” princip – så skynd jer J 

 Vi glæder os meget til at se jer alle

Morgenmag inden gudstjenesten d. 14. august

Menighedsrådet byder på morgenmad i Lundby rytterskole klokken 09.30, hvor der vil være tid til et stykke morgenbrød, kaffe og the og en god snak inden vi sammen går til gudstjeneste i Lundby kirke. Det er også sidste gang, hvor Louise er med inden hun går på barsel. Vi glæder os til at se jer.

Friluftsgudstjeneste til Gøngemarkedet

Søndag d. 21. august klokken 10.30 er der friluftsgudstjeneste i forbindelse med Gøngemarkedet. Gudstjenesten foregår i lundbyparken og prædikant er Lisbeth Sinnet Froholdt fra Vordingborg kirke. Kom og oplev en anderledes gudstjeneste som den var engang.

Indskrivning af konfirmander torsdag d. 8. september

Vi begynder med en kort aftengudstjeneste i Sværdborg kirke klokken 19, hvorefter vi bevæger os over i Sværdborg præstegårdssal. Her vil der være lidt vådt og tørt til ganen, og I vil blive introduceret til konfirmandundervisningens forløb. Herefter skal der udfyldes indskrivningsblanketter som vil være udprintet og klar til jer.

Høstgudstjeneste i Sværdborg kirke d. 11. september kl. 10.30

Vi fejrer at høsten er i hus. Kirken pyntes og vi synger nogle af de gode og kendte salmer. Der vil bliver serveret kirkekaffe og kage efterfølgende.

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Vikarierende sognepræst Tina Preus Hansen. Træffes tirsdag-søndag på telefon: 21 13 47 50 og e-mail: tiph@km.dk eller på kontor efter aftale.

Kontor:Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Jesper F. Christensen: 21 66 34 57

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådmøder

Torsdag d. 11. august kl. 19 i Lundby rytterskole

Tirsdag d. 6. september kl. 19 i Sværdborg præstegårdssal


Møderne er åbne, og alle er meget velkomne til at deltage

 

 

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Louise (præsten) på logc@km. dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50

Aftengudstjeneste og sangcafé er aflyst

Aftengudstjeneste d. 25. august kl. 19 i Sværdborg kirke med efterfølgende sangcafé i Sværdborg præstegårdssal er aflyst - i stedet for er der indsættelse af barselsvikar Tina Preus Hansen d. 28. august ved gudstjenester i Lundby kirke klokken 09 og klokken 10.30 i Sværdborg kirke. Der vil være reception ved begge kirker.