Eftermiddagsgudstjeneste

10. november kl. 14 i Sværdborg kirke. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og kage, foredrag af Sværdborg lokalarkiv og fælles sang. 

8. december kl. 14 i Sværdborg kirke. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe, kage og julens sange.

Kirkekaffe

2. oktober i Lundby kirke.

20. november i Lundby kirke.

27. november  i Sværdborg kirke. 1. søndag i advent.

4. december i Lundby kirke.

11. december i Sværdborg kirke.

 

 

Stemningsbilleder fra Gøngemarkedet.

Velkommen til Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside

Her kan du orientere dig om gudstjenester, arrangementer og adresser på præst og medarbejdere.

Blanketter vedr. navngivning, navneændring m.v. kan findes på borger.dk

Navneændring sker i det sogn, hvor man bor.

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer i Lundby og Sværdborg kirker.
Ring til vikarierende sognepræst på telefon 21 13 47 50.

Følg os på facebook ved at trykke på linket nedenfor. Her kan du også orienterer dig om kommende arrangementer, kommentere og komme med gode ideer. 

Menighedsrådsvalg

Snart er der menighedsrådsvalg og kunne du tænke dig at have indflydelse på din kirke, har du nu mulighed for at stille op til menighedsrådet. Sværdborg og Lundby menighedsråd holder orienteringsmøde om valg til menighedsrådet den 13. september kl. 19:00 i Sværdborg præstegårdssal, Hasbjergvej 101, 4750 Lundby. Mødet er for begge sogne, og her kan du hører lidt om menighedsrådets opgaver.

Ønsker du, at stille op til menighedsrådet, skal du indlevere en liste med 5 stillere. Listen kan indleveres
fra 20. september kl. 19:00 til 27. september kl. 20:00 til Anne Hansen, Dalkærvej 21, 4760 Vordingborg eller til Maj-Britt Nielsen, Ibsvej 43, 4750  Lundby.
Har du yderligere oplysninger kan du kontakte: Maj-Britt Nielsen, Ibsvej 43, 4750 Lundby på
Tlf.: 51 72 81 71. Mail: ibsvej43@gmail.com 

Morgenmad inden gudstjenesten søndag den 23. oktober.

Menighedsrådet byder på morgenmad i præstegårdssalen i Sværdborg klokken 09.30, hvor der vil være tid til et stykke morgenbrød, kaffe og the og en god snak inden vi sammen går til gudstjeneste i Sværdborg kirke. 

Julebanko i Rytterskolen.

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Vikarierende sognepræst Tina Preus Hansen. Træffes tirsdag-søndag på telefon: 21 13 47 50 og e-mail: tiph@km.dk eller på kontor efter aftale.

Kontor:Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Jesper F. Christensen: 21 66 34 57

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådmøder

Torsdag d. 6. oktober kl. 19 i Lundby rytterskole

Onsdag d. 2. november kl. 19 i Sværdborg præstegårdssal

Tirsdag d. 22. november, nyt menighedsråd tiltræder kl. 19 i Sværdborg præstegårdssal

Møderne er åbne, og alle er meget velkomne til at deltage.

 

 

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Tina (vikarpræst) på tiph@km.dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50.

Aftengudstjeneste i Lundby kirke.

Alle Helgens gudstjeneste 6. november 2016.

Allehelgensdag falder altid på den første søndag i november. Ifølge traditionen er det den dag, man mindes de kære, man har mistet. Man siger tak til Gud for de mennesker, som har gjort ens liv rigere og man beder om trøst og hjælp i sorgen. 

Gudstjenesten er tilrettelagt så der skabes tid og rum til eftertanke, og der bliver mulighed for at tænde et lys i kirken. 

Sværdborg kirke kl. 16.

Lundby kirke kl. 19 med kaffe i våbenhuset.