Eftermiddagsgudstjenester

i Sværdborg kirke kl. 14

5. oktober

2. november

7. december

Efter gudstjenesten er der snak,

kaffe, the og kage

Julekoncert d. 17. december kl. 16 i Sværdborg kirke "

 ”Fra himlen højt kom budskab”

UAK fylder denne dag kirken med musik til tekster af bl.a. andet Martin Luther, og derved får julekoncerten præg af reformationsfejring, hvor bl.a. Luthers ”Fra himlen højt kom budskab her” og ”Lovet være du, Jesus Krist” kan høres i skønne korarrangementer. Der vil være musik af Felix Mendelssohn, Heinrich Schütz, Hugo Distler samt Johann Walter. Igennem programmet vil der både fra UAK og som fællessang lyde danske julesange, der helt i Luthers ånd, vil tale til hjerte og sjæl på vores nationale tungemål.

Konfirmandundervisningen er flyttet til Sværdborg præstegårdssal

Konfirmandundervisningen kommer til at foregå i Sværdborg præstegårdssal i stedet for i Lundby rytterskole. Det betyder, at I selv skal sørge for at transportere jer til præstegårdssalen, der ligger lige ved Sværdborg kirke (Hasbjergvej 101, 4750 Lundby), men vi vil til gengæld sørge for bus fra præstegårdssalen til både Svend Gønge skolen og Sværdborg friskole, når undervisningen er slut.

Første undervisningsgang ligger stadig fast, altså fredag d. 3. november klokken 8.00.

Hvis I skulle have spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe til mig på tlf.: 21 13 47 50 eller sende mig en e-mail på logc@km.dk

Bedste hilsener, Sognepræst Louise Grandjean Coster

Velkommen til Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside.

Her kan du orientere dig om gudstjenester, arrangementer og adresser på præst og medarbejdere.

Blanketter vedr. navngivning, navneændring m.v. kan findes på borger.dk

Navneændring sker i det sogn, hvor man bor.

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer i Lundby og Sværdborg kirker.
Ring til vikarierende sognepræst på telefon 21 13 47 50.

Følg os på facebook ved at trykke på linket nedenfor. Her kan du også orienterer dig om kommende arrangementer, kommentere og komme med gode ideer. 

500 år efter reformationen.

Ifølge traditionen slog Martin Luther sine 95 teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Dette regnes for at være reformationens begyndelse, den som førte til et brud med Den katolske Kirke. Fejringen af Reformationens runde fødselsdag i 2017, har været forberedt i årevis.

Der vil være mange forskellige arrangementer rundt om i landet. Du kan orientere dig om kommende aktiviteter i Vordingborg provsti på hjemmesiden: stege-vordingborg-provsti.dk eller ved at trykke på billedet af Luther.  

Barnedåb - skal, skal ikke?

Er du lige blevet mor eller far? Så stort TILLYKKE.

Lige nu kan du læse nye artikler og se film om dåb.

De henvender sig netop til dig, der overvejer, om dit barn skal døbes.

Folkekirken har talt med forældre og præster om deres overvejelser og tanker om dåb. Du kan læse
og se mere på disse links: 

http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

https://www.facebook.com/barnedaab/

Hvis du ønsker dåb eller har spørgsmål om dåb, er du meget velkommen til at kontakte din sognepræst.

Filmaften

d. 12. oktober kl. 19 i Sværdborg præstegårdssal  

 

 

Alle Helgens d. 5. november

Vi mindes dem vi har mistet i årets løb

 

Sværdborg Kirke kl. 17.00

 

Lundby Kirke kl. 19.00

 

 

Bankospil d. 28. november klokken 19

I RYTTERSKOLEN VED LUNDBY KIRKE

Vi spiller bankospil og overskuddet går til

”julekurve” til trængte familier i vores sogne.

 

 

Julekurv

 

 

Har du svært ved at få økonomien til at hænge sammen op til jul? Så kan du søge en julekurv hos sognepræsten, Louise Grandjean Coster.

 

Du kan enten ringe 21 13 47 50 eller maile til logc@km.dk og oplyse navn, adresse og

antal i familien.

 

Familier med børn vil blive prioriteret først.

 

 

 

Julen i vores kirker

 

Jul i børnehøjde

7. december kl. 10 og 10.40

Juleafslutning med Sværdborg Friskole

19. december kl. 9.00

Julegudstjeneste med Svend Gønge Skolen

20. december kl. 10.15 - 11.15 og 12.15

Juleafslutningsgudstjeneste med Lundby Efterskole

21. december kl. 11

Juleaftensgudstjeneste 24. december

Lundby kirke kl. 14

Sværdborg kirke kl. 16

Julegudstjeneste 25. december

Sværdborg kl.9.30

Lundby kl. 11.00

Julegudstjeneste 26. december

Nytårsgudstjeneste 31. december

Lundby kirke kl. 12.30

Sværdborg kirke kl. 14.00

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Louise Grandjean Coster. Telefon: 21 13 47 50 og e-mail: logc@km.dk 

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådsmøder.

4. oktober kl. 19.00

i Sværdborg Præstegårdssal

16. november kl. 19.00

i Rytterskolen ved Lundby kirke

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Louise på logc@km.dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50.