Eftermiddagsgudstjeneste

19. januar kl. 14:00 i Lundby kirke. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe, te og kage med sangcafé.

Kirkekaffe

11. december i Sværdborg kirke.

 

 

Stemningsabillede fra 1. søndag i advent i Sværdborg kirke med børnekoret.

Stemningsbilleder fra konfirmandstart 2016

Stemningsbilleder fra Gøngemarkedet 2016.

Velkommen til Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside

Her kan du orientere dig om gudstjenester, arrangementer og adresser på præst og medarbejdere.

Blanketter vedr. navngivning, navneændring m.v. kan findes på borger.dk

Navneændring sker i det sogn, hvor man bor.

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer i Lundby og Sværdborg kirker.
Ring til vikarierende sognepræst på telefon 21 13 47 50.

Følg os på facebook ved at trykke på linket nedenfor. Her kan du også orienterer dig om kommende arrangementer, kommentere og komme med gode ideer. 

Nyt menighedsråd i Sværdborg og Lundy kirker.

Første søndag i advent, den 27. nov., tiltrådte det nye menighedsråd for Sværdborg og Lundby kirker. Der var frist for indlevering af valglister til menighedsråd tirsdag den 27. sept. og ved fristens udløb var der kun indkommet en liste. Det nye menighedsråd har på et møde den 22. nov. konstitueret sig med Peter larsen som formand og Karis Silkjær Rasmussen som næstformand. Se fordeling af øvrige poster under menupunktet menighedsråd.

500 år efter reformationen.

Ifølge traditionen slog Martin Luther sine 95 teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Dette regnes for at være begyndelsen på den reformation, som førte til et brud med Den katolske Kirke. Fejringen af Reformationens runde fødselsdag i 2017, har været forberedt i årevis og vil nu tage fart frem mod oktober 2017.

Der vil være mange forskellige arrangementer rundt om i landet. Du kan orientere dig om kommende aktiviteter i Vordingborg provsti på hjemmesiden: stege-vordingborg-provsti.dk. Lokale aktiviteter kan ses her på siden under arrangementer. 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Vikarierende sognepræst Tina Preus Hansen. Træffes tirsdag-søndag på telefon: 21 13 47 50 og e-mail: tiph@km.dk eller på kontor efter aftale.

Kontor:Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Jesper F. Christensen: 21 66 34 57

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådmøder

Torsdag d. 5. januar 2017. Menighedsrådsmøde kl. 19 i rytterskolen i Lundby. Mødet er åbent, og alle er meget velkomne til at deltage.

 

 

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Tina (vikarpræst) på tiph@km.dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50.