Formand.
Peter Larsen,
Lundby Hovedgade 136,
4750 Lundby.
Tlf. 40 85 91 17
E-mail:
gl.lundby@gmail.com
Næstformand.
Karis Silkjær Rasmussen,
Tinghøjvej 60,
4750 Lundby.
Tlf. 30 32 96 50
E-mail:
tinghoejvej60@mail.dk
Kasserer.
Kirsten Lasthein-Madsen,
Dalkærvej 47,
4760 Vordingborg.
Tlf. 29 78 38 34
E-mail:
k.lasthein@gmail.com
Kirkeværge.
Marianne Laudrup Høpner,
Fæbyvej 163,
4760 Vordingborg.
Tlf. 22 64 86 63
E-mail:
info@stald-hopla.dk
Kontaktperson
for kirkernes ansatte.
Maj-Britt Nielsen,
Ibsvej 43,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 72 17
Tlf. 51 72 81 71
E-mail:
ibsvej43@gmail.com
Bygningssagkyndig.
Børge Hansen,
Svinningevej 27,
4760 Vordingborg.
Tlf. 20 61 93 96
E-mail:
Baekgaarden27@get2net.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Bente Christiansen,
Kaj Lykkesvej 18,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 73 48
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Kirsten Lyngsfeldt,
Sværdborgvej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 54
Tlf. 20 76 73 08
E-mail:
kirstenlyngsfeldt050@gmail.com
Medarbejderrepræsentant
og graver ved
Sværdborg Kirke.
Svend-Erik Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Menigt medlem valgt
i Sværdborg sogn.
Anne Birgit Hansen,
Dalkærvej 21,
4760 Vordingborg.
Tlf. 24 63 00 68
Tlf. 55 38 24 80
E-mail:
anbi@hansen.mail.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Bente van der Weiden,
Snaphanevej 3,
4750 Lundby,
Tlf. 40 92 81 25
E-mail:
Tapetmaleren@hotmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Erling Vang,
Junker Ruds vej 4,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 40
Tlf. 20 13 76 70
E-mail:
767114@gmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Sværdborg sogn.
Finn Foss Hansen,
Over Vindingevej 69,
4760 Vordingborg.
Tlf. 55 38 23 64
Tlf. 40 68 23 64
E-mail:
finnfoss@ofir.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Sværdborg sogn.
Else Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 74 60
Tlf. 27 26 74 60
E-mail:
brogaarden@hotmail.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Lars Schou Jensen,
Efterskolevej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 61 76 37 06
E-mail:
lj@lundbyefterskole.dk
 

Valgt udenfor rådet: Ansvarlig regnskabsfører

Heidi Lukke Larsen

e-mail: TalHeidi@hotmail.com

tlf.: 20 95 02 99

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Louise Grandjean Coster. Telefon: 21 13 47 50 og e-mail: logc@km.dk 

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådsmøder.

4. oktober kl. 19.00

i Sværdborg Præstegårdssal

16. november kl. 19.00

i Rytterskolen ved Lundby kirke

Tryk på billedet og læs kirkebladet for juli, august og september måned.

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Tina (vikarpræst) på tiph@km.dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50.