Dåb eller navngivning

Alle børn skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen. Navngivningen kan ske ved en civil navngivning på borger.dk eller ved dåb i kirken. Et navngivet barn kan sagtens blive døbt senere. Ønsker forældrene dåb, kontaktes kirkekontoret. Hvis dåben ligger efter at barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet navngives indenfor de 6 måneder.

Ved dåb, vælges dåbsvidner. Det vi også kalder Gudfar/Gudmor der bærer barnet og op til fem faddere udover. Det er muligt selv at bære barnet som forældre, men for alle gælder det at de skal være medlem af folkekirken og naturlig nok døbte for at bære eller være fadder. Det er logisk nok, idet du på barnets vegne siger ja til troesbekendelsen og ja til at "op"- lære barnet i den kristne tro.

Ved navngivning gå ind på borger.dk og følg vejledningen.

Ved både dåb og navngivning kontrolleres det, at de ønskede navne er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Man kan selv finde vejledning og oversigter på Familiestyrelsens hjemmeside:

www.familiestyrelsen.dk/navne/

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Børnekor

Kor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen om onsdagen fra kl. 14.15- 15.00

Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83

Menighedsrådsmøder (møderne er åbne og alle er velkomne):