Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej.

Begravelsesmyndigheden er i praksis den afdødes bopælssogns kirkekontor, som varetager dette på den kirkebogsførende sognepræsts vegne.

Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen. Oftest klarer en bedemand disse papirsager. De pårørende  eller bedemanden kan efter aftale med de efterlevende aftale tid og sted for den kirkelige bisættelse/begravelse med præst og Kirke/Kapel.

Dødsfald skal anmeldes i bopælssognet på en Døds- og begravelsesanmeldelses-blanket.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk

Kirkegårdstakter for Sværdborg og Lundby kirkegårde

 

 Takster gældende for 1. januar 2017 – 31. december 2017

1

Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Medlem af folkekirken - Indenbys. Ved "Medlem af folkekirken - Indenbys" forstås alle personer, der er medlem af folkekirken og hører til Sværdborg eller Lundby sogne. Medlemmer af folkekirken, boende uden for Sværdborg eller Lundby sogne, der enten har ægtefælle/ samlever / registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegårdene i Sværdborg eller Lundby - eller på særlig måde har været tilknyttet sognet, ligestilles med borgere i Sværdborg og Lundby sogne.

Medlem af folkekirken - Udenbys. Ved "Medlem af folkekirken - Udenbys" forstås alle personer, der ikke kan henføres under I.

Ikke-medlem af folkekirken. Ved "Ikke-medlem af folkekirken" forstås alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset om de har bopæl i Sværdborg og Lundby sogne eller ej.

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

§31

Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved en forlængelse af brugsretten og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. Erhvervelse

Medlem af folkekirken

Indenbys I

Medlem af folkekirken

Udenbys II

Ikke-medlem af folkekirken III

1 kistegravplads i 30 år

0

1.699

8.495

2 kistegravpladser i 30 år

0

3.249

16.246

pr. plads yderligere

0

1.699

8.495

Kistegravplads i fællesgrav 30 år

0

1.253

6.261

Urnegravsted 10 år (2 pladser)

0

273

1.360

Urnegravplads i fællesgrav 10 år

0

128

642

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Børnekor

Kor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen om onsdagen fra kl. 14.15- 15.00

Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83

Menighedsrådsmøder (møderne er åbne og alle er velkomne):