Indmeldelse eller udmeldelse

Er du døbt kan du melde dig ud eller ind i folkekirken ved henvendelse til præsten i din bopæls sogn. Det sker skriftligt og efter en samtale med præsten.

Hvis du vælger at melde dig ud af folkekirken, skal du orientere dine nærmeste om din beslutning da vi naturligvis respekterer dit valg og derfor ikke foretager bisættelse eller begravelse fra kirken eller kapel.

Du vil heller ikke kunne være Gudmor/far eller fadder, da det jo betyder at du skal stå inde for det kristne budskab og ønske at videre give det til en nydøbt og det vil jo stride imod din udmeldelse.

Du kan til enhver tid beslutte dig for at blive medlem igen og henvende dig til præsten i dit bopælssogn. Det kræver ikke at du bliver døbt igen, da vi kun bliver døbt én gang i livet.

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Børnekor

Kor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen om onsdagen fra kl. 14.15- 15.00

Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83

Menighedsrådsmøder (møderne er åbne og alle er velkomne):