Formand.
Peter Larsen,
Lundby Hovedgade 136,
4750 Lundby.
Tlf. 40 85 91 17
E-mail:
gl.lundby@gmail.com
Næstformand.
Karis Silkjær Rasmussen,
Tinghøjvej 60,
4750 Lundby.
Tlf. 30 32 96 50
E-mail:
tinghoejvej60@mail.dk
Kasserer og kirkeværge
Kirsten Lasthein-Madsen,
Dalkærvej 47,
4760 Vordingborg.
Tlf. 29 78 38 34
E-mail:
k.lasthein@gmail.com
Kontaktperson
for kirkernes ansatte.
Maj-Britt Nielsen,
Ibsvej 43,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 72 17
Tlf. 51 72 81 71
E-mail:
ibsvej43@gmail.com
Bygningssagkyndig.
Børge Hansen,
Svinningevej 27,
4760 Vordingborg.
Tlf. 20 61 93 96
E-mail:
Baekgaarden27@get2net.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Bente Christiansen,
Kaj Lykkesvej 18,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 73 48
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Kirsten Lyngsfeldt,
Sværdborgvej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 54
Tlf. 20 76 73 08
E-mail:
kirstenlyngsfeldt050@gmail.com
Medarbejderrepræsentant
og graver ved
Sværdborg Kirke.
Svend-Erik Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Menigt medlem valgt
i Sværdborg sogn.
Anne Birgit Hansen,
Dalkærvej 21,
4760 Vordingborg.
Tlf. 24 63 00 68
Tlf. 55 38 24 80
E-mail:
anbi@hansen.mail.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Bente van der Weiden,
Snaphanevej 3,
4750 Lundby,
Tlf. 40 92 81 25
E-mail:
Tapetmaleren@hotmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Erling Vang,
Junker Ruds vej 4,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 40
Tlf. 20 13 76 70
E-mail:
767114@gmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Sværdborg sogn.
Finn Foss Hansen,
Over Vindingevej 69,
4760 Vordingborg.
Tlf. 55 38 23 64
Tlf. 40 68 23 64
E-mail:
finnfoss@ofir.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Sværdborg sogn.
Else Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 74 60
Tlf. 27 26 74 60
E-mail:
brogaarden@hotmail.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Lars Schou Jensen,
Efterskolevej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 61 76 37 06
E-mail:
lj@lundbyefterskole.dk

Valgt udenfor rådet: Ansvarlig regnskabsfører

Heidi Lukke Larsen

e-mail: TalHeidi@hotmail.com

tlf.: 20 95 02 99

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Louise Grandjean Coster. Telefon: 21 13 47 50 og e-mail: logc@km.dk 

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

KIRKEKAFFE

14. januar i Lundby Kirke kl. 10.30

21. januar i Sværdborg Kirke kl. 10.30

4. februar i Sværdborg Kikre kl. 10.30

18. februar i Lundby Kirke kl. 9.00

11. marts i Sværdborg Kirke kl. 10.30

18. marts i Lundby Kirke kl. 9.00

Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og

en snak. Det vil også være muligt at

kommentere prædikenen.

Menighedsrådsmøder.

11. januar kl. 19.00

i Præstegårdssalen ved Sværdborg Kirke

8. februar kl. 19.00

i Rytterskolen ved

6. marts kl. 19.00 i Præstegårdssalen

Mødet er åbent og alle er velkomne.

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Louise på logc@km.dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50.