Formand.
Peter Larsen,
Lundby Hovedgade 136,
4750 Lundby.
Tlf. 40 85 91 17
E-mail:
gl.lundby@gmail.com
Næstformand.
Karis Silkjær Rasmussen,
Tinghøjvej 60,
4750 Lundby.
Tlf. 30 32 96 50
E-mail:
tinghoejvej60@mail.dk
Kasserer og kirkeværge
Kirsten Lasthein-Madsen,
Dalkærvej 47,
4760 Vordingborg.
Tlf. 29 78 38 34
E-mail:
k.lasthein@gmail.com
Kontaktperson
for kirkernes ansatte.
Maj-Britt Nielsen,
Ibsvej 43,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 72 17
Tlf. 51 72 81 71
E-mail:
ibsvej43@gmail.com
Bygningssagkyndig.
Børge Hansen,
Svinningevej 27,
4760 Vordingborg.
Tlf. 20 61 93 96
E-mail:
Baekgaarden27@get2net.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Bente Christiansen,
Kaj Lykkesvej 18,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 73 48
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Kirsten Lyngsfeldt,
Sværdborgvej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 54
Tlf. 20 76 73 08
E-mail:
kirstenlyngsfeldt050@gmail.com
Medarbejderrepræsentant
og graver ved
Sværdborg Kirke.
Svend-Erik Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Menigt medlem valgt
i Sværdborg sogn.
Anne Birgit Hansen,
Dalkærvej 21,
4760 Vordingborg.
Tlf. 24 63 00 68
Tlf. 55 38 24 80
E-mail:
anbi@hansen.mail.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Bente van der Weiden,
Snaphanevej 3,
4750 Lundby,
Tlf. 40 92 81 25
E-mail:
Tapetmaleren@hotmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Erling Vang,
Junker Ruds vej 4,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 40
Tlf. 20 13 76 70
E-mail:
767114@gmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Sværdborg sogn.
Finn Foss Hansen,
Over Vindingevej 69,
4760 Vordingborg.
Tlf. 55 38 23 64
Tlf. 40 68 23 64
E-mail:
finnfoss@ofir.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Sværdborg sogn.
Else Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 74 60
Tlf. 27 26 74 60
E-mail:
brogaarden@hotmail.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Lars Schou Jensen,
Efterskolevej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 61 76 37 06
E-mail:
lj@lundbyefterskole.dk

Valgt udenfor rådet: Ansvarlig regnskabsfører

Heidi Lukke Larsen

e-mail: TalHeidi@hotmail.com

tlf.: 20 95 02 99

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Arne Rasmussen, Graverkontoret Hasbjergvej 101A, 4750 Lundby

Tlf.: 92 43 96 02, mail: Lundbygraver@gmail.com

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådsmøder.

15. november i Lundby

Mødet er åbent og alle er velkomne

Børnekor

Kor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen om onsdagen fra kl. 14.15- 15.00

Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83