Formand.
Peter Larsen,
Lundby Hovedgade 136,
4750 Lundby.
Tlf. 40 85 91 17
E-mail:
gl.lundby@gmail.com
Næstformand.
Karis Silkjær Rasmussen,
Tinghøjvej 60,
4750 Lundby.
Tlf. 30 32 96 50
E-mail:
tinghoejvej60@mail.dk
Kontaktperson
for kirkernes ansatte.
Maj-Britt Nielsen,
Ibsvej 43,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 72 17
Tlf. 51 72 81 71
E-mail:
ibsvej43@gmail.com
Bygningssagkyndig.
Børge Hansen,
Svinningevej 27,
4760 Vordingborg.
Tlf. 20 61 93 96
E-mail:
Baekgaarden27@get2net.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Bente Christiansen,
Kaj Lykkesvej 18,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 73 48
Kirkeværge for begge kirker, valgt
i Lundby sogn.
Kirsten Lyngsfeldt,
Sværdborgvej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 54
Tlf. 20 76 73 08
E-mail:
kirstenlyngsfeldt050@gmail.com
Medarbejderrepræsentant
og graver ved
Sværdborg Kirke.
Svend-Erik Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Menigt medlem valgt
i Sværdborg sogn.
Anne Birgit Hansen,
Dalkærvej 21,
4760 Vordingborg.
Tlf. 24 63 00 68
Tlf. 55 38 24 80
E-mail:
anbi@hansen.mail.dk
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Bente van der Weiden,
Snaphanevej 3,
4750 Lundby,
Tlf. 40 92 81 25
E-mail:
Tapetmaleren@hotmail.com
Stedfortræder
for medlemmer valgt
i Lundby sogn.
Erling Vang,
Junker Ruds vej 4,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 70 40
Tlf. 20 13 76 70
E-mail:
767114@gmail.com
Menigt medlem valgt
i Sværdborg sogn.
Finn Foss Hansen,
Over Vindingevej 69,
4760 Vordingborg.
Tlf. 55 38 23 64
Tlf. 40 68 23 64
E-mail:
finnfoss@ofir.dk
Valgt kasserer, valgt
i Sværdborg sogn.
Else Christensen,
Hasbjergvej 88,
4750 Lundby.
Tlf. 55 76 74 60
Tlf. 27 26 74 60
E-mail:
brogaarden@hotmail.dk
Menigt medlem valgt
i Lundby sogn.
Lars Schou Jensen,
Efterskolevej 10,
4750 Lundby.
Tlf. 61 76 37 06
E-mail:
lj@lundbyefterskole.dk

Valgt udenfor rådet: Ansvarlig regnskabsfører

Heidi Lukke Larsen

e-mail: TalHeidi@hotmail.com

tlf.: 20 95 02 99

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Børnekor

Kor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen om onsdagen fra kl. 14.15- 15.00

Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83

Menighedsrådsmøder (møderne er åbne og alle er velkomne):