Minikonfirmandundervisning

"Opdagelsesrejsen"

- for børn på 3. klassetrin

Vi begynder den magiske tidsrejse torsdag den 15. december kl. 14,30 i Køng Kirke og rejser et stykke hver torsdag frem til 2. marts 2017.

(mødetid afpasset efter skolebussen fra Svend Gønge Skolen)  

Vil du med?

Tilbuddet gælder alle børn på 3.klasses niveau i Lundby, Sværdborg, Køng og Svinø, og det er gratis at deltage.

Tilmelding til:

enten:Tina Preus Hansen tlf. 21 13 47 50 - mail Tiph@km.dk                     eller : Mette Magnusson tlf. 55 76 91 09 - mail MMA@km.dk

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Louise Grandjean Coster. Telefon: 21 13 47 50 og e-mail: logc@km.dk 

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådsmøder.

4. oktober kl. 19.00

i Sværdborg Præstegårdssal

16. november kl. 19.00

i Rytterskolen ved Lundby kirke

Kan du lide at synge?

så kom og vær med til rytmisk kor! Hvem kan være med?

Fra 9 år og op - både piger og drenge.

vi vil dele glæden ved musik, sang og bevægelse. Vil du vide mere, så skriv til Louise på logc@km.dk eller ring til hende på tlf.: 21 13 47 50.