Eftermiddags- gudstjeneste 24. september kl. 14.00

Sværdborg kirke. Efter en kort gudstjeneste fortæller historiker Hanne Christensen om Sværdborgs kalkmalerier og bagefter drikker vi en kop kaffe sammen og kan stille spørgsmål til Hanne.

Dåbsgudstjeneste 26. september kl. 12

Lundby Kirke

Høstgudstjeneste 27. september kl. 10.30

Sværdborg kirke

Vi starter med at spise morgenmad kl. 9.30, hvorefter vi sammen går til gudstjenesten

Morgenandagt og dåb 4. oktober kl. 9.00

Lundby kirke ved Anna Birgit Thyssen

Gudstjeneste 11. oktober kl. 10.30

Sværdborg kirke

Gudstjeneste 18. oktober kl. 10.30

Lundby kirke

Eftermiddags- gudstjeneste 22. oktober kl. 14.00

Sværdborg kirke

Morgenandagt og dåb 25. oktober kl. 9.00

Sværdborg kirke ved Anna Birgit Thyssen

Konfirmation – indskrivning og forberedelse for 2020-2021.

Har I en kommende konfirmand i familien ?

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk ved at gå ind på:

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Hvis I ønsker, at jeres barn skal konfirmeres i Sværdborg eller Lundby kirker i 2021, skal I tilmelde barnet inden den 15. september 2020.

Har I fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

 

Søndag den 20. september kl. 10.30 er I forældre og konfirmander meget velkomne til gudstjeneste i Lundby kirke, hvor der bagefter vil være information om selve undervisningen.

Går jeres barn i 7. klasse på Svend Gønge-Skolen, er han eller hun velkomne som konfirmander i Sværdborg og Lundby kirker, selv om I bor udenfor sognene.

Konfirmationerne bliver:

Den 2. maj 2021 i Lundby kirke

Den 9. maj 2021 i Sværdborg kirke

 Har I spørgsmål til indskrivning og konfirmation er I meget velkomne til at ringe til præst Lisbeth Christensen på telefon 21 13 47 50.

 

 

Lidt om Lisbeth...

Kære alle i Sværdborg og Lundby sogne,

Først 1000 tak til Menighedrådet, fordi jeg har fået lov til at være jeres præstevikar i det kommende års tid.

Jeg hedder Lisbeth Christensen og er 60 år. I mine unge dage sejlede jeg som radiotelegrafist og det var mødet med sømandskirkerne, der ledte mig ind på teologiens vej….jeg drømte om at blive sømandspræst i Singapore. Men så mødte jeg min dejlige mand – Svend….vi giftede os og fik to skønne drenge, så Singapore blev byttet ud med Brøndbyvester kirke på den københavnske vestegn. Her havde jeg 22 gode år, indtil jeg sidste år valgte at resten af mit arbejdsliv skal være som vikar.

 

Jeg er simpelt hen blevet taget så utroligt godt imod og glæder mig meget til at møde mange flere af jer i Lundby og Sværdborg….rundt omkring i bybilledet ….og naturligvis også supergerne i kirkerne.

 

 

Velkommen til Lisbeth Christensen, som er vores nye sognepræst

Vi har nu fået ansat ny sognepræst. Det er Lisbeth Christensen, som er ansat i Sværdborg og Lundby sogne fra 22. juni.

Lisbeth blev indsat i søndags den 12. juli 

Så kom I kirke og mød Lisbeth

Vi glæder os til samarbejdet.

Sværdborg og Lundby menighedsråd

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Lisbeth Christensen

e-mail:  LMBC@km.dk

Tlf: 21134750

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 88, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 21 58 00 11 e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

Mobil:92 43 96 02

Mail: lundbygraver@gmail.com

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83. 

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Menighedsrådsmøder:

Møderne er åbne og alle er velkomne

Til toppen