GUDSTJENESTER

DATO FOR NÆSTE GUDSTJENESTE KOMMER HER, NÅR VI KENDER DEN

CORONAVIRUS

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. 

Kirketjener/graver og præst vil stå ved kirkedøren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. 

Konfirmationer udskydes til august eller september, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. 

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop.

Jesper Bo Blomgren, konstitueret præst i Lundby og Sværdborg kirker

Kære alle,

Jeg er blevet konstitueret til Lundby-Sværdborg pastorat, hvilket i praksis betyder, at jeg er jeres præst indtil de finder en ny.Derfor denne mail.

Det vil være jeres nye præst, der også forestår konfirmationerne. Indtil videre er undervisningen selvsagt også aflyst.

Onsdag den 18. marts blev det meldt ud, at ALLE konfirmationer i landet er blevet udskudt til efter pinse.

Efterfølgende har vi præster i Roskilde fået en henstilling om at melde nye datoer ud for konfirmationer i 2020.

I skrivende stund ved vi ikke hvordan Corona krisen den udvikler sig?

Vi ved heller ikke om nedenstående nye datoer overhovedet lader sig gennemføre, men det håber vi selvfølgelig på!

Jeg har i samråd med menighedsrådet i Lundby-Sværdborg valgt at fordele konfirmationerne således:

11 konfirmander i Lundby kirke:

Søndag den 3. maj kl. 10:30 bliver til søndag den 23. august kl. 10:30 i Lundby kirke.

6 konfirmander i Sværdborg kirke:

Søndag den 10. maj kl. 10:30 bliver til søndag den 30. august kl. 10:30 i Sværdborg kirke. 

Jeg håber at ovenstående datoer og tidspunkter for udskudte konfirmationer kommer til passe alle de berørte familier, idet jeg ikke regner med at konfirmanderne bytter rundt med hinanden.

Hvis der er spørgsmål, så mail venligst tilbage, eller ring på min telefon, 55 98 10 19.

De bedste hilsner, Jesper

Udby-Ørslev pastorat

Sognepræst Jesper Blomgren

Udby Præstegård

Spangsvej 174, Udby

4750 Lundby

Telefon 5598 1019

email jbb@km.dk

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Pastoretat passes i øjeblikket af sognepræst Jesper Blomgren

Telefon: 55 98 10 19 

e-mail:  JBB@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 21 58 00 11 e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

Mobil:92 43 96 02

Mail: lundbygraver@gmail.com

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83. (Har pt. orlov)

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Menighedsrådsmøder:

Møderne er åbne og alle er velkomne

Til toppen