GUDSTJENESTER

26. januar kl. 10.30

Lundby Kirke

2. februar kl.10.30

Sværdborg Kirke

9. februar kl. 10.30

Lundby Kirke

13. februar kl. 14

Lundby Kirke

16. februar kl. 10.30

Sværdborg kirke

23. februar kl. 14

Sværdborg Kirke

1. marts kl. 10.30

Lundby Kirke

8. marts kl. 9

Sværdborg Kirke

15. marts kl. 9.00

Lundby Kirke

22. marts kl. 10.30

Sværdborg Kirke

29. marts kl. 10.30

Lundby Kirke

19. marts kl. 14.00

Lundby Kirke

26. januar kl. 9.30 morgenmad før gudstjenesten

Vi spiser morgenmad i sammen i Rytterskolen før gudstjenesten.

Derefter følges vi ad over i Lundby kirke.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 23. februar slår vi katten af tønden efter gudstjenesten.

Så kom udklædt og gør dagen festlig.

Efter tøndeslagningen er der kaffe, kakao og fastelavnsboller.

Filmaften 26. februar kl. 19 i Sværdborg Præstegårdssal

”Der kommer en dag”

Dramaet 'Der kommer en dag' foregår i 1967 og handler om Elmer på 10 og Erik på 13. Drengene er blevet anbragt på børnehjemmet Gudbjerg, efter deres enlige mor har fået en alvorlig sygdom.

På Gudbjerg anvendes dels traditionelle metoder for at få de mere eller mindre utilpassede unge til at makke ret, men også vold og ydmygelse er hverdagskost. Forstanderen går forrest i den overdisciplinerede behandling af eleverne, og han udøver sin magt uden nåde. Chokket er stort for Elmer og Erik, der dog har troen på noget bedre, og sammen begynder brødrene at planlægge deres flugt.

Filmens Gudbjerg er baseret på hændelserne i det virkelige børnehjem, Godhavn, hvor behandlingen af drengene har været så brutal, at nogle af de tidligere elever har lagt sag an imod staten. Det danske drama kan sammenlignes med film som Det forsømte forår og Ondskab, men midt i al det grumme befinder sig også en fortælling om håb og fantasiens uknækkelige kraft.

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Menighedsrådsmøder:

Møderne er åbne og alle er velkomne

Til toppen

4. februar kl. 19

Rytterskolen ved Lundby Kirke

11. marts kl. 19

Sværdborg Præstegårdssal