GUDSTJENESTER

20. juni kl. 11 Lørdagsdåb

Lundby Kirke

Søndag den 5. juli kl. 10.30

Højmesse i Lundby Kirke

Lørdagsdåb 11. juli kl. 13

Lundby Kirke

12. juli Gudstjeneste kl. 14 i Lundby Kirke

Indsættelse af Lisbeth Christensen

12. juli Gudstjeneste i Sværdborg Kirke kl. 16

Indsættelse af Lisbeth Christensen

Velkommen til Lisbeth Christensen, som er vores nye sognepræst

Vi har nu fået ansat ny sognepræst. Det er Lisbeth Christensen, som er ansat i Sværdborg og Lundby sogne fra 22. juni.

Lisbeth bliver indsat i søndag den 12. juli kl. 14 i Lundby kirke og kl. 16 Sværdborg kirke.

Det bliver muligt at hilse på Lisbeth før, da hun allerede starter med gudstjeneste 28. juni  kl. 10.30 i Sværdborg kirke.

Vi glæder os til samarbejdet.

Sværdborg og Lundby menighedsråd

Brev fra Biskop Peter Fisher Møller

Menighedsrådet vil gerne dele brevet fra biskoppen med alle:

Kære menighedsråd, præster og kirkeligt ansatte

 

Det var svært at lukke det danske samfund og folkekirken ned; men jeg tror alle har erfaret, at det er endnu vanskeligere at lukke op, og især er det svært at lukke sundhedsmæssigt forsvarligt op etapevis.

Jeg har til fulde forståelse for den frustration, som man ude i sognene lige nu sidder med, fordi der endnu ikke foreligger en kirkeministeriel vejledning for genåbningen på mandag d. 18/5.

 

Jeg kan forsikre jer om, at der er blevet arbejdet på højtryk med kirkeministerielle embedsmænd for bordenden på at få det hele tænkt igennem og formuleret. Fra Kirkeministeriet er de anbefalinger, som repræsentanter for biskopper, provster og de faglige organisationer er blevet enige om, for nogle dage siden sendt videre til sundhedsmyndighederne og Statsministeriet.

 

Nu venter vi alle spændt på at materialet bliver gennemgået og godkendt, så det kan sendes ud.

Nogle stifter har allerede for nogle dage siden lagt oplysninger om genåbningen ud på deres hjemmesider. For mig har det været vigtigt, at vi her i Roskilde Stift ikke meldte noget ud, som bagefter viste sig ikke at holde vand, for det ville blot give anledning til forvirring og dispositioner, som der ikke bliver dækning for. 

 

Nogle af elementerne i genoplukningen finder jeg det imidlertid forsvarligt at dele med jer her, selvom vi altså må tage alting med et lille forbehold indtil vi får endelig besked fra Kirkeministeriet.

1)     Vi kan fra på mandag åbne kirkerne for besøg/personlig andagt.

2)     Vi kan holde gudstjenester i kirkerne på torsdag, Kristi Himmelfartsdag.

3)     Vi vil en tid fremover have restriktioner på, hvor mange mennesker, der må forsamles i kirkerne. Det tyder på, at vi får en begrænsning, som den der indtil nu har været for begravelser og bisættelser. Men kriterierne for opmåling af kirkerne ser ud til at blive ændret lidt, så det nu er hele den offentligt tilgængelige del af kirken der skal opmåles fra væg til væg, når I ude i rådene skal beslutte, hvor mange I kan være i kirken, når der skal være 4 m2 gulvareal pr. person.

4)     Alle kirkeligt ansatte kan møde op på de kirkelige arbejdspladser fra på mandag. Det er her vigtigt at understrege, at vi fortsat skal holde afstand og spritte hænder og handle ansvarligt, og der kan være brug for justeringer på arbejdspladserne inden vi alle sammen kan være på vores vante pladser.

 

Kirkeministeriet har lovet, at der senest søndag ligger både de overordnede retningslinjer og en mere detaljeret vejledning, så I har den i hænde før genåbningen på mandag. Jeg håber I vil kunne styre den helt forståelige utålmodighed endnu en dag eller to og i mellemtiden sammen med mig glæde jer over, at det nu ser ud til at blive muligt at åbne folkekirken væsentligt mere end vi havde turdet håbe for bare 14 dage siden, selvom alt ikke i første omgang bliver helt som før corona-nedlukningen.

 

Tak for jeres indsats for folkekirken og dens medlemmer under corona-nedlukningen.

Tak for den kreativitet I har udfoldet – meget af det vi har lært i løbet af de sidste 2 måneder er jeg sikker på vil være til varig nytte for det kirkelige arbejde.

Tak for jeres udholdenhed og tålmodighed.

Hvis der er noget, I er i tvivl om, når I får retningslinjer og vejledninger, så tøv ikke med at spørge enten provsterne eller os her på stiftet.

God arbejdslyst!

 

De bedste hilsner

Peter Fischer-Møller

 

P.S. I forbindelse med genåbningen vil jeg foreslå at vi alle vender tilbage til de sædvanlige tider for morgen og aftenringning – de tider som mange skubbede lidt til ved markeringen af 75 året for befrielsen.

Jesper Bo Blomgren, konstitueret præst i Lundby og Sværdborg kirker

Kære alle,

Jeg er blevet konstitueret til Lundby-Sværdborg pastorat, hvilket i praksis betyder, at jeg er jeres præst indtil de finder en ny.Derfor denne mail.

Det vil være jeres nye præst, der også forestår konfirmationerne. Indtil videre er undervisningen selvsagt også aflyst.

Onsdag den 18. marts blev det meldt ud, at ALLE konfirmationer i landet er blevet udskudt til efter pinse.

Efterfølgende har vi præster i Roskilde fået en henstilling om at melde nye datoer ud for konfirmationer i 2020.

I skrivende stund ved vi ikke hvordan Corona krisen den udvikler sig?

Vi ved heller ikke om nedenstående nye datoer overhovedet lader sig gennemføre, men det håber vi selvfølgelig på!

Jeg har i samråd med menighedsrådet i Lundby-Sværdborg valgt at fordele konfirmationerne således:

11 konfirmander i Lundby kirke:

Søndag den 3. maj kl. 10:30 bliver til søndag den 23. august kl. 10:30 i Lundby kirke.

6 konfirmander i Sværdborg kirke:

Søndag den 10. maj kl. 10:30 bliver til søndag den 30. august kl. 10:30 i Sværdborg kirke. 

Jeg håber at ovenstående datoer og tidspunkter for udskudte konfirmationer kommer til passe alle de berørte familier, idet jeg ikke regner med at konfirmanderne bytter rundt med hinanden.

Hvis der er spørgsmål, så mail venligst tilbage, eller ring på min telefon, 55 98 10 19.

De bedste hilsner, Jesper

Udby-Ørslev pastorat

Sognepræst Jesper Blomgren

Udby Præstegård

Spangsvej 174, Udby

4750 Lundby

Telefon 5598 1019

email jbb@km.dk

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Pastoretat passes i øjeblikket af sognepræst Jesper Blomgren

Telefon: 55 98 10 19 

e-mail:  JBB@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 21 58 00 11 e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

Mobil:92 43 96 02

Mail: lundbygraver@gmail.com

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83. 

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Menighedsrådsmøder:

Møderne er åbne og alle er velkomne

Til toppen