"Mens sommeren nærmer sig, inviterer vi til sangaften med sanger og salmedigter Janne Mark. Vi skal synge fællessange ledet af Janne Mark, der også synger og fortæller om sine sange og salmer fra udgivelserne 'Salmer fra broen'og 'Pilgrim'. Du kan høre nadversalmen 'Igen berørt' her: https://www.youtube.com/watch?v=s6E7B_kdfaY. Vel mødt til en hyggelig aften i Lundby Kirke.

ET FARVEL

kære alle

Jeg har med megen vemod og tristhed

sagt min stilling op som sognepræst her

hos jer i Sværdborg og Lundby. Grunden

er, at manden herhjemme har fået job i

Helsingør, og der er desværre for langt

at pendle frem og tilbage til hver dag.

Jeg kommer til at savne jer alle utrolig

meget, og jeg vil sige jer tusind tak for

at have gjort min start på præstelivet

så givende og motiverende! Tak for at

jeg har måttet følge jer i livets usigelige

store glæder og sorteste stunder! Og tak

til alle jer, der søndag efter søndag troligt

er troppet op i kirken og i det hele taget

har bakket op om vores arrangementer.

Jeg håber meget, at se jer i kirkerne i

min sidste tid her hos jer, så vi kan få

vendt det ene og andet en sidste gang

og få sagt ordentligt farvel. Min allersidste

gudstjeneste er søndag d. 27. maj

klokken 10.30 i Sværdborg kirke, hvor

der efterfølgende vil være tid til snak og

hygge efterfølgende i præstegårdssalen.

Jeg håber, at se så mange af jer som

muligt.

Kh. Louise

EN STOR TAK TIL ALLE SOM STØTTEDE BANKOSPILLET

Vi vil gerne sige tak til alle jer, som støttede bankospillet både med gevinster og for at spille med.

 

Tak for gaver til:

 

 

Sallerup Købmand, Annas blomster, Lundby Apotek, Lundby Systue, Lundby Pizzaria, Spar Køng, Bårse Bageren, Meny (Præstø), Nyt syn (Præstø), Skjold Burne (Præstø), Sportigan (Præstø), Kop K (Præstø), Domicil (Præstø), Panasonic Center (Præstø), Bårse Lokalbrugsen, Køng Gårdbutik, Bern Johan Collet (lundbygård), Gavebutikken Lundby, Startskuddet (Mern), Henriks hvidevarer, Saras massage, Peter Larsen (Gl. Lundby) og alle anonyme-givere.

 

 

KONFIRMATION I LUNDBY

KIRKE 6. MAJ 2018 KL. 10.30

Phillip Møller Jørgensen

Frederik Damboe Holgersen

Jensen

Julie Buchwald Hansen

Dres Kuno Nielsen

Tobias Grøndal Jensen

Rikke Drejr Dinesen Christensen

Josefine Hugger

KONFIRMATION I SVÆRDBORG

KIRKE 13/5 2018 KL. 10.30

Frida Knak

Lærke Marie Juul Skaarup

Frederik Koch Soemosegård,

Sarah Broberg Schmidt

Caroline Skjellerup

Nanna Riff Lyksborg

Simon Goldbech

Daniel Jakobsen

Isabella Oldenburg Schellerup

Sebastian Pelle Rasmussen

 

 

Velkommen til Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside.

Her kan du orientere dig om gudstjenester, arrangementer og adresser på præst og medarbejdere.

Blanketter vedr. navngivning, navneændring m.v. kan findes på borger.dk

Navneændring sker i det sogn, hvor man bor.

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer i Lundby og Sværdborg kirker.
Ring til sognepræst på telefon 21 13 47 50.

Følg os på facebook ved at trykke på linket nedenfor. Her kan du også orienterer dig om kommende arrangementer, kommentere og komme med gode ideer. 

Er du vores nye præst?

 

 Vi søger ny præst til Sværdborg og Lundby sogne. De to sogne er hver på godt tusind indbyggere. Sværdborg kirke er en stor middelalderkirke, hvis første sten blev lagt i år 1000. Den rummer over 300 siddepladser og har i de høje hvælvinger unikke kalkmalerier fra 1425 samt et Carsten Lund-orgel med to manualer og 11 stemmer samt pedaler. Begge sognes præstegård ligger som nabo til kirken og kirkegården i Sværdborg. I præstegårdens ene længe er sognegården, som blev renoveret i 2010 med graverfaciliteter, der har offentlig adgang væk fra præstens gårdsplads.

Lundby kirke er fra 1100-tallet, en mindre landsbykirke med plads til 100 mennesker og et mindre Carsten Lund-orgel. I Lundby benyttes rytterskolen ved siden af kirken som mødelokale, her har graveren tillige sit kontor.  Der er trådløst internetadgang.

Vi har i begge sogne en god kirkegang med en trofast menighed. Kirkegangen varierer, men uden dåb er der normalt et sted mellem 8 og 35 personer. 

Sværdborg og Lundby menighedsråd har ti medlemmer og holder ca. et møde om måneden. Peter Larsen er formand og kan kontaktes på mobil nr.: 40 85 91 17 for flere oplysninger og en fremvisning af kirkerne.

Vi har et godt samarbejde mellem kirkerne, råd og ansatte med en uhøjtidelig tone. Stedet vil vi karakterisere som bred folkekirkelig med ældreeftermiddage, familiearbejde, Skole-Kirke samarbejde og samarbejde med lokalsamfundet f.eks. med en udendørs gudstjeneste til det årlige Gøngemarked.

De to kirker har hver deres forcer. Lundby kirke er en lille kirke med en intim atmosfære, Sværdborg Kirke er en stor kirke med god plads til større arrangementer. Vi har henover året 85 gudstjenester – som bl.a. musikandagter, familiegudstjenester, eftermiddagsgudstjenester og ordinær højmesse hver søndag. Herudover har vi ca. 30 andre kirkelige handlinger om året.

Præsten er kirkebogsførende uden sekretær og har samarbejde med præsten i Kastrup i forhold til fridage og ferier. Vi har ansat en kirkesanger og en organist til begge kirker og en graver til hver kirke.                                                                                                                                                   Kirkelige handlinger kan også foregå fra kapel i Næstved, men det er sjældent.

Præstegården ligger i landsbyen Sværdborg tre kilometer fra stationsbyen Lundby på Hasbjergvej 101, 4750 Lundby.  En stor bolig på i alt 260 m2 med rummelige kontorforhold. Ejendommen er opført i 1900, efterisoleret 2008 og indeholder nyere køkken, to stuer, spisestue og to værelser og bad/toilet i stueetagen - på første sal tillige tre værelser. Varmebidrag udgør max. 2300 kr. mdl., vand og el koster 3758 i kvartalet.

Flere oplysninger finder du på: www.4750kirkerne.dk

Vi er 2 velfungerende sogne med et fælles og aktivt menighedsråd.

 

Vi lægger vægt på at præsten er åben og imødekommende.

 

Vi ønsker respekt for hinandens forskelligheder, og at præsten accepterer menigheden, som den er.

 

Menighedsrådet ønsker, at gudstjenester med sangcafeer, eftermiddagsgudstjenester og særlige gudstjenester f.eks. til fastelavn og jul fortsætter. Men vi er også åbne overfor nye tiltag og ideer.

 

I gudstjenesten deltager mellem 8 og 35 personer.

 

Vi har ønske om at kirken er en del af lokalsamfundet og søger en præst, som vil være med til at engagere sig i det lokale arbejde, hvor det er muligt eller naturligt.

 

Ønsker du at vide mere om kirkerne og sognene kan du finde det på www.4750kirkerne.dk

 

Du er også velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Peter Larsen på tlf.:  40 85 59 17 for flere oplysninger og/eller en fremvisning af kirkerne.

 

 

Den tidligere præst skriver om menighedsrådet:

 

Et engageret, kompetent og hårdtarbejdende menighedsråd, der har stor forståelse for præstens arbejdsopgaver. Et menighedsråd, der er meget imødekommende, åbent og støttende - og som bestemt ikke har noget i mod et godt grin. Et godt samarbejdende og velfungerende råd, der har fødderne solidt plantet i sognene, og som overordnet ved, hvad der rører sig i disse. Et råd, der skaber et solidt fundament, ro og rammer til at kunne yde sit bedste som præst. Jeg kan kun give de bedste anbefalinger af rådet og menigheden i det hele taget.   

 

Sognepræst, Louise Grandjean Coster

 

 

UDDELING AF BØRNEBIBLER

Er du fyldt 5 år og bor i et er vores sogne, så er du meget

velkommen til at komme til gudstjeneste St. Bededag 27.

april kl. 10.30, du vil få en børnebibel til gudstjenesten.

Inden gudstjenesten kl. 9.30 spiser vi morgenmad sammen

i Rytterskolen.

Alle er velkomne og det er gratis at deltage

KRISTI HIMMELFARTSDAG 10. MAJ

Vi starter i Sværdborg Kirke kl 9.30 med en andagt. Herefter fortsætter vi

ad stierne til Køng Kirke, enten i hestevogn eller til fods.

Kl. 11.30 er der gudstjeneste i Køng Kirke. Efter gudstjenesten spiser vi

frokost sammen. Hestevognen kører også retur.

Du kan tilmelde dig til Kirsten Lyngsfeldt: tlf.: 2076 7308 eller 5576 7054

senest 18. maj, det gælder både tur med hestevogn og frokosten

SANGAFTEN MED JANNE MARK

- SALMER FRA BROEN OG PILGRIM LUNDBY KIRKE D. 24. MAJ KL. 19.00

Mens sommeren nærmer sig, inviterer vi til sangaften

med sanger og salmedigter Janne Mark. Vi

stemmer sindet med fællessange ledet af Janne

Mark, der også synger og fortæller om sine sange

og salmer fra udgivelserne ’Salmer fra broen’ og ’Pilgrim’.

Vel mødt til en hyggelig aften i Lundby Kirke.

Janne Mark (f. 1973) har etableret sig som en af de mest overbevisende

salmedigtere og komponister i hendes generation i Danmark og i

udlandet med den internationale udgivelse ’Pilgrim’ på det tyske jazzlabel

ACT. Musikalsk befi nder hun sig på et spor imellem sangskrivning,

salmer, jazz og nordisk folketone. En baggrund i det danske sangersangskriver

miljø sideløbende med arbejdet som sanger og musikudvikler

i Brorsons Kirke på Nørrebro i København har gjort hende i stand til,

at skabe en ny meditativ salmestil med en karakterfuld enkelhed, hvor

omdrejningspunktet er det melodisk fællessangbare. Dette understreges

på ’Pilgrim’ i samarbejdet med den unikke norske trompetist Arve

Henriksen.

Prisbelønnet komponist i 2015 for hendes musik til nationaldigteren

Halfdan Rasmussens tekster.

I 2013 udgav hun sit første meget velanmeldte salmealbum ’Salmer fra

broen’ hvorfra salmerne ’Et hus at komme til’, ’Sendte er vi alle’ og ’Lyset

er i dine øjne’ har fået stor udbredelse i det danske kirkemiljø.

Janne Mark har studeret ved Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg og

Rytmisk Musikkonservatorium København, hvor hun bl.a. har modtaget

undervisning af den svenske jazz/folk/visesanger og komponist Marie

Bergman.

Janne Mark har et mangeårigt samarbejde med pianisten Henrik Gunde

Pedersen, DR Bigband og modtager af Ben Webster prisen.

LAGKAGE

17. juni kl. 14 er der sommergudstjeneste

med masser af lagkage.

Så kom og lyt og smag, hvilken

lagkage der er bedst. Der er nok af

dem. Det er i Sværdborg kirke.

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Louise Grandjean Coster. Telefon: 21 13 47 50 og e-mail: logc@km.dk 

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Frede Olsen, Ringvej 45, 4750 Lundby, træffes bedst middag: 40 28 73 86

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Menighedsrådsmøder.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

4. april i Lundby, Rytterskolen

16. maj i Sværdborg præstegårdssal

20. juni i Lundby, Rytterskolen

Mødet er åbent og alle er velkomne

Børnekor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen. Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83