GUDSTJENESTER

22. september kl. 10.30

Gudstjeneste i Sværdborg Kirke

29. september kl. 9

Morgenandagt i Lundby Kirke

Sognetur onsdag den 28. august til Maribo søerne

 

Vi tager på tur til Maribo søerne, hvor vi skal ud at sejle.

Herefter spiser vi i Bangs Have.

 

Prisen er 200,- kr. pr person, den dækker bus, frokost og kaffe.

Pladserne er efter ”først til mølle” princippet.

Sidste tilmelding 1. august til:

Kirsten Lyngsfeldt tlf.: 20 76 73 08 eller mail: kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

 

Vi starter:

Sværdborg kirke kl. 9.15

Lundby overfor apoteket kl. 9.25

Lundby kirke kl. 9.30

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Menighedsrådsmøder (møderne er åbne og alle er velkomne):