GUDSTJENESTER

28. april kl. 9.00

Sværdborg Kirke

30. maj kl. 9.30

Andagt i Sværdborg Kirke

Efterfølgende kirke vandring til Køng Kirke

Gudstjeneste i Køng kl. 11.30

Frokost i Køng præstegårdslokaler

Tilmelding: Kirsten Lyngsfeldt 20 76 73 08 eller 55 76 70 34

2. juni kl. 10.30

Højmesse i Lundby Kirke

10. juni kl. 11

Fælles provsti gudstjeneste ved Bogø Sognegård

16. juni kl. 10.30

Højmesse i Lundby Kirke

23. juni kl. 14

Gudstjeneste i Sværdborg, hvis vejret er til det 

er det i præstegårdshaven. Efter gudstjenesten er der 

kaffe og lagkager

30. juni kl. 10.30

Højmesse i Lundby Kirke

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Præst ved begge kirker:

Sognepræst Mette Hald Mikkelsen

Telefon: 21 13 47 50 og e-mail:  MEMI@km.dk

Kontor: Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

Mandag er fast fridag

Graver ved Sværdborg kirke:

Svend-Erik Christensen, Hasbjergvej 68, 4750 Lundby,

træffes bedst middag: 20 70 74 60. e-mail: brogaarden@hotmail.dk

Graver ved Lundby kirke:

Mia Urban, Hasbjergvej 101 4750 Lundby

mobil:92 43 96 02

Organist ved begge kirker:

Maria Telling D. Pedersen: 29 36 01 83.

Kirkesanger ved begge kirker:

Michael Hillenstedt, Kløften 21, 4760 Vordingborg, træffes på 55 34 36 30

Kirkeværge for begge kirker

Kirsten Lyngsfeldt, 

Sværdborgvej 10, 

4750 Lundby.

Tlf. 55 76 70 54

Tlf. 20 76 73 08 

E-mail: 

kirstenlyngsfeldt050@gmail.com

Børnekor

Kor

Kunne du tænke dig at synge i kor,

så bliver det muligt efter skolernes

sommerferie. Er du interesseret i at

høre mere, så kan du kan kontakte

Maria Telling Pedersen, som er

organist ved vores kirker.

Koret skal øve på Svend Gønge-

Skolen om onsdagen fra kl. 14.15- 15.00

Kontakt Maria mail:

tellingpedersen@gmail.com

Telefon: 29 36 01 83

Menighedsrådsmøder (møderne er åbne og alle er velkomne):