Fødsel og faderskab

Hjertelig tillykke med jeres lille barn !

Forældre skal kun anmelde en fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest  28 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på borger.dk, så den er kirkekontoret i hænde senest 28 dage efter fødslen.