Vielse eller velsignelse

Når man bor i Sværdborg eller Lundby sogne eller har tilknytning til kirkerne - f.eks. er døbt eller konfirmeret der - og er medlem af Folkekirken, kan man blive viet i en af vores kirker.

Som kommende brudepar henvender man sig til kirkekontoret for at aftale dag og tidspunkt for vielsen.

Er man medlem af Folkekirken og allerede borgerligt viet, kan man blive kirkeligt velsignet i kirken

Navneændring på bryllupsdagen er gratis. Man går ind på borger.dk og følger deres vejledning.

Når I skal vies er der nogle ting, I skal huske. Bryllup skal aftales, I skal have en prøvelsesattest, I skal finde ud af, hvad I fremover vil hedde, der skal være vidner, og I skal have en samtale med præsten.

Aftal bryllup
I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup med kirkens præst eller kirkekontor. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til præsten eller kirkekontoret, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken. I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

Prøvelsesattest
Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring og aflevere den til kommunen for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Nyt navn?
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I senest 15 dage inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" til jeres kirkekontor eller præst. Blanketten findes på Personregistrering.dk. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

Vidner
Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Samtale med præsten
Før brylluppet har parret en samtale med præsten. Her aftaler I blandt andet salmerne til jeres bryllup.