Ansatte

Præster ved Bårse-Beldringe-Køng-Svinø-Sværdborg-Lundby kirker:

Lars Erik Foged
Telefon: 55 99 00 20
E-mail: lefo@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Knud Munck
Telefon: 40 34 90 99
E-mail:  KNUMU@km.dk
Mandag er fast fridag

 

 

Graver ved Sværdborg kirke:

Kontakt vedr. kirkegården bedes rettet til Gartner Gartner Henrik Jacobsen 
Telefon: 29 27 95 46

Graver ved Lundby kirke:

Kontakt vedr. kirkegården bedes rettet til Gartner Gartner Henrik Jacobsen 
Telefon: 29 27 95 46

Organist ved Sværdborg og Lundby kirker:

Iben Romme
Tlf. 60 24 58 84
Mail: iben.rom@gmail.com

Kirkesanger ved Sværdborg og Lundby kirker:

Michael Hillenstedt,
Kløften 21, 4760 Vordingborg,
Tlf. 55 34 36 30

Kirkeværge ved Sværdborg og Lundby kirker:

Marianne Schmidth Værn Kristiansen
Over Vindingevej 20
4760 Vordingborg
Tlf. 29 85 09 44
E-mail: movervindinge@gmail.com