Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej.

Begravelsesmyndigheden er i praksis den afdødes bopælssogns kirkekontor, som varetager dette på den kirkebogsførende sognepræsts vegne.

Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen. Oftest klarer en bedemand disse papirsager. De pårørende  eller bedemanden kan efter aftale med de efterlevende aftale tid og sted for den kirkelige bisættelse/begravelse med præst og Kirke/Kapel.

Dødsfald skal anmeldes i bopælssognet på en Døds- og begravelsesanmeldelses-blanket.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk